Una escola Renovada per a un segle Renovador

Que l'escola ha de ser Renovada ja es ve dient des de fa més d'un segle. Però com? Per a què? Per a qui? Quan?

A este seguit de preguntes podem trobar respostes parcial, incompletes, fruit en la seua majoria de les circumstàncies com pot ser una pandèmia, un informe internacional desfavorable, la resolució d'un problema social o/i sobretot la dèria d'algun que altre govern decidit a deixar la seua petjada, encara que siga una clavada de pota.

Aquesta secció justament pretén agrupar elements que haurien de definir eixe model global que hauria de servir d'ordit sobre el que s'ha de teixir qualsevol model d'escola.

Per a un segle renovador cal un mon Renovat

Com deia Fuster, "tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres", per la qual cosa l'escola no pot no ser política ja que del contrari estem simplement reproduint els mateixos errors que rebutgem

Aquesta sección és eminentment de reflexió política, entenent per política la forma que tenen les persones d'organitzar la societat en la que estan vivint. Si parlem d'esquerra o dreta, de comunisme o ultraliberalisme no serà tant des de la perspectiva d'alabar a condemnar tal o cual persona sinó de reflexionar sobre eixos corpus ideològics des dels seus predicats general, mai des de la seua concreció conjuntural. Aquesta sols és una mostra de la coherència o incoherència de les actuacions individuals amb la ideologia que sustenta els seus propòsits.

Pretendre crear una ideologia nova, seria veritable renovació per tant aquest és el nostre propòsit i reprenent de nou a Fuster, "quan una revolució és impossible corre el risc de convertir-se en el contrari: en una reacció". Ens pertoca doncs arriscar-nos i avançar cap a eixa revolució sense la qual no hi ha renovació.

PER RENOVAR L'ESCOLA CAL RENOVAR EL CURRÍCULUM

Per als no ensenyants currículum és la concreció del qué ensenyar i com fer-ho

No és que estem en contra del didàctisme ni de l'activisme per se, si que pensem que cal emmarcar els nostres actes educatius dins d'uns principis que li donen sentit al que estem  fent. Aixó de fer una activitat per que l'alumnat s'ho passa bé pot justificar fins a cert punt el que fem sempre que hi haja una finalitat educativa en eixe passar-ho bé.

BLOG

Espai amb una mica de tot el que trobe al web que m'interessa sobre els tres aspectes: Pedagogia, Política, Didàctica.

Logo

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.